ความงามจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตัดสินใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง

#ผู้หญิงไม่ยอมแพ้

 

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/NeverSurrenderThailand

(Visited 458 times, 1 visits today)