พูดถึงแผนกไอที น้อยคนที่จะคิดภาพในหัวเป็น ผู้หญิงทำไมกันนะ หรือเพราะในวงการนี้มีผู้หญิงน้อยจริงๆ

วันนี้ แอดมินขอยก 5 ข้อดีเมื่อจ้างสาวๆมาทำงานในแผนกที่มักมีแต่ผู้ชาย อย่างแผนกไอทีเผื่อใครจะแชร์ให้หัวหน้าพิจารณาดู

  1. ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ที่ทำงานมีความหลากหลาย และยิ่งทีมมีความหลากหลาย ก็ยิ่งมีโอกาสเพิ่มความสร้างสรรค์ให้กับงานอีกด้วย
  2. ทีมสามารถต่อยอดโอกาสสร้างผลงานจากคอนเนคชั่นของพนักงานหญิง
  3. ผู้ชายและผู้หญิงเมื่อได้ทำงานร่วมกันจะช่วยเติมส่วนที่อีกฝ่ายขาดได้ดี จนนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ และจากข้อมูลของ Fastco ที่ว่า IQ ของทีมที่มีพนักงานประจำหญิงหนึ่งคนจะสูงกว่าทีมที่ไม่มีพนักงานหญิงอยู่เลย ทำให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานหรือแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า
  4. จากการศึกษาของ Gallup พบว่าบริษัทที่มีการจ้างงานกลุ่มคนที่หลากหลายและไม่จำกัดเพศ จะมีอัตราการลาออกและเปลี่ยนพนักงานต่ำกว่าบริษัทอื่นๆที่ 22% และบริษัทที่ไม่จำกัดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง มักจะทำให้เกิดความประทับใจต่อสายตาคนข้างนอก
  5. เพราะผู้หญิงมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงด้วยกัน ถ้าองค์กรมีผู้หญิงในตำแหน่งสูงก็สามารถดึงดูดพนักงานผู้หญิงใหม่ๆให้สนใจมาสมัครงานเพิ่มได้

#ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ #เพราะเรามีข้อดีมากมาย #ทำได้ทุกงานทุกแผนก

(ขอบคุณข้อมูลจาก digitalmarketingwow.com)

(Visited 404 times, 1 visits today)