ใครๆ ก็อยากประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำ แต่การยอมรับในสิ่งที่ตนเป็น ก็สร้างความสุขง่ายๆ ได้โดยที่ไม่กดดันหรือเครียดจนเกินไป จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

 

1. การได้ทำในสิ่งที่ต้องการ มีอิสระในการตัดสินใจว่าชีวิตจะเดินไปอย่างไร โดยไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ เพราะยิ่งคุณมีอิสระในการคิดมากเท่าไหร่ ความสุขที่เกิดจากความคิด จะทำให้คุณคิดไอเดียใหม่ๆ ได้มากขึ้นนะ

 

2. การคิดเชิงบวก ไม่ว่าจะล้มเหลวบ่อยแค่ไหนก็ไม่คิดจะยอมแพ้ มองหาสิ่งดีๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคง่ายๆ เมื่อล้มเหลวได้ก็ต้องลุกขึ้นมาได้

 

3. การกระตือรือร้นทำสิ่งต่างๆ ใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย สนุกสนานกับชีวิต มีแรงจูงใจ ควบคุมตัวเองให้ทำในสิ่งที่ต้องการได้ ได้รับผิดชอบต่อตัวเอง ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้

 

4. การรู้สึกพอใจในสิ่งที่มี  พอใจในสิ่งที่เป็น ความสุขที่แท้จริง เกิดจาการพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร

 

5. การกระทำของตนเอง มีความภูมิใจในสิ่งที่ทำ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคม เห็นคุณค่าของตนรู้สึกว่าตัวเองมีค่า

 

6. การมีความสัมพันธ์ที่ดี สามารถแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ใกล้ชิดได้ กล้าที่จะรักและไว้ใจผู้อื่น มีคนที่รักอย่างจริงใจ ได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิด

 

หลายคนก็อาจจะมองหาแต่สิ่งที่จะทำให้มีความสุข แต่ไม่มีใครมองหาความสุขที่เริ่มต้นจากตัวเองก่อน เพราะถ้าเราเริ่มหาที่ตัวเองก่อน ความสุขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันก็จะมีอยู่

 

(Visited 1,069 times, 1 visits today)