คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – NeverSurrender ขอเชิญนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมประกวด Clip VDO และ Infographic ชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

หัวข้อการประกวด

“Pharmacy Counselling for women healthcare product : การให้คำแนะนำการใช้ยาหรือเวชภัณฑ์สำหรับผู้หญิง” ซึ่งสามารถเลือกหัวข้อย่อยได้ 1 ข้อ ดังต่อไปนี้

 • ยาเม็ดคุมกำเนิด
 • ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
 • ยาสอดช่องคลอดอักเสบ
 • ผลิตภัณฑ์รักษาความสมดุลในช่องคลอด
 • ยาเม็ดฮอร์โมนสำหรับสตรีวัยทอง

 

ประเภทการประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. ผลิตสื่อ Clip VDO
 2. ผลิตสื่อ Infographic

 

เงื่อนไขและกติกาการประกวดดังนี้

1. จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน และต้องเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเท่านั้น

2. ผลงานประเภทสื่อ Clip VDO

 • ต้องมีความยาว 1-3 นาที โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 • ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920×1080) ในรูปแบบของไฟล์ .mp4
 • ต้องใส่คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง

3. ผลงานประเภทสื่อ Infographic

 • ต้องมีขนาด A4 (21×29.7 cm.) โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบของภาพกราฟิก
 • ต้องส่งผลงานในรูปแบบของไฟล์ .jpg และ .psd หรือ .ai โดยมีความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน

5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มา โดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางคณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – NeverSurrender ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เข้าร่วมประกวดคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender มีสิทธิ์นำ Clip VDO และ Infographic ที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาต

7. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงานต่อทีม โดยไม่จำกัดประเภทของการประกวด

8. คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน Clip VDO และ Infographic รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ สำหรับรางวัล Popular Vote ใช้ผลตัดสินจากยอด Like ผ่านทาง Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender และ YouTube channel : NeverSurrender Thailand

9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

10. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

11. ผู้ชนะการประกวดและได้รับเงินรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ

 

รางวัลการประกวด

1. ประเภทสื่อ VDO clip รวม 3 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร

 

2. ประเภทสื่อ Infographic รวม 3 รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 9,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัล 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร

 

กำหนดระยะเวลา

ระยะที่ 1 : เปิดรับสมัคร ส่งใบสมัคร และส่งผลงานภายในวันที่ 20 ม.ค. 64

ระยะที่ 2 : เปิดให้โหวตผ่านทาง Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender และ YouTube channel : NeverSurrender Thailand  ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. – 1 ก.พ. 64 (เวลา 12.00 น)

ระยะที่ 3 : ประกาศรางวัลทาง Website : https://www.neversurrender.in.th และ Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ในวันที่ 15 ก.พ. 64

 

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครออนไลน์ โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ FB : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender

 

วิธีการส่งผลงาน

ส่งผลงาน Clip VDO และ Infographic ผ่านทาง E-mail : never.surrender.thailand@gmail.com โดยให้อัพโหลดไฟล์บนเว็ปไซต์สำหรับฝากไฟล์ เช่น Google Drive, WeTransfer, Dropbox เป็นต้น พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับ

(Visited 249 times, 1 visits today)