ปีเก่าเจอเรื่องอะไรก็ขอให้เก็บไว้เป็นบทเรียนนะคะ...