จงหาคนที่เหมือนแสงอาทิตย์แล้วอยู่ใกล้ ๆ
เพื่อรับความอบอุ่นสดใสจากเค้ากันค่ะ


#ผู้หญิงไม่ยอมแพ้

(Visited 538 times, 1 visits today)