ตรวจเต้านมด้วยตนเองก่อนเป็นโรคร้าย

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination) ถือเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนป้องกันตนเองจาก มะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ช่วยทำให้เรารู้ตัวก่อน เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เราสามารถสังเกตและตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยตรวจเดือนละครั้ง

ขั้นตอนและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self Examination : BSE) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. การคลำ

80 – 90% ของมะเร็ง มีลักษณะเป็นก้อน ดังนั้น การคลำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การคลำไม่ใช่คลำเพื่อหาก้อน แต่ให้รู้สึกถึงธรรมชาติของเต้านมของเรา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะสังเกต และรู้สึกได้ง่าย

บริเวณที่จะต้องคลำเริ่มจาก

– ใต้แขน ถึงบริเวณขอบเสื้อชั้นในด้านล่าง

– ใต้แขนข้ามมาถึงกระดูกกลาง

– ขึ้นไปถึงบริเวณไหปลาร้า

– กลับมายังรักแร้

2. นิ้วที่ใช้สัมผัส

  • ใช้บริเวณกึ่งกลางนิ้วส่วนบนทั้งสามนิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง)
  • บริเวณกึ่งกลางนิ้วส่วนบนดังกล่าว จะสัมผัสได้ดีกว่า และมีจุดสัมผัสได้กว้างกว่าส่วนปลายนิ้ว
  • โค้งฝ่ามือเพื่อปรับให้นิ้วทั้งสามอยู่ในสภาพแบนราบ
  • เคลื่อนนิ้ววนเป็นวงกลมเท่าเหรียญบาทในบริเวณที่จะต้องคลำอย่างทั่วถึง

วิธีการกด 3 ระดับ

1. กดเบา ๆ เพื่อให้รู้สึกถึงบริเวณใต้ผิวหนัง

2. กดปานกลาง เพื่อให้รู้สึกถึงกึ่งกลางของเต้านม

3. กดหนักขึ้น เพื่อให้รู้สึกถึงส่วนลึกใกล้ผนังปอด

วิธีง่ายๆ แบบนี้ อย่าลืมไปลองทำกันนะ เวลามีอะไรผิดปกติจะได้รู้ก่อน รักษาก่อนค่ะ

Scroll to Top