ถ้าคุณไม่สู้เพื่อสิ่งที่คุณต้องการ
ก็อย่าเสียน้ำตาเวลาที่เสียมันไป

#ผู้หญิงไม่ยอมแพ้

(Visited 225 times, 1 visits today)