ทุกความสำเร็จได้จากการลงมือทำ
ไม่ใช่แค่ฝันถึงมัน
เพราะฉะนั้นเราถึงต้องพยายามต่อไป
อย่าง #ผู้หญิงไม่ยอมแพ้

Quoted from: Estée Lauder

(Visited 304 times, 1 visits today)