สวัสดีค่าสาวๆ เคยสังเกตหรือไม่คะว่า อาการเหวี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวเรา มักจะเกิดขึ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ก่อนมีประจำเดือน ซึ่งเราเรียกอาการนี้ว่าอาการก่อนมีประจำเดือน (PMS) ในช่วงก่อนมีรอบเดือนเจ้าฮอร์โมนในร่างกายที่มีชื่อว่า โปรเจสเตอโรน (Progesterone) และเอสโตรเจน (Estrogen) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลไปยังสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้อารมณ์ของเราในช่วงวันนั้นของเดือนมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวการของปัญหาที่คู่รักหลายๆ คู่อาจจะต้องมีปากเสียง...