ปีนี้กระแสเรื่อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาแรงสุดๆ และสำนักต่างๆ นานาทั่วโลกก็วิเคราะห์ตรงกันว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีหลายอาชีพที่จะถูกปัญญาประดิษฐ์แย่งงาน ไม่ได้การแล้ว มาเช็กกันว่าคุณเข้าข่ายหรืออยู่ในอาชีพเหล่านี้หรือไม่

 

นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สศค.ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและศึกษาผลกระทบจากการเปิดใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอในอนาคต โดยพบว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานทักษะต่ำในอาเซียนที่คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า มีความเสี่ยงที่จะตกงานมากถึง 140 ล้านคน ขณะที่แรงงานของไทยมีสัดส่วน 44% ของกำลังแรงงานรวม มีความเสี่ยงสูงที่จะตกงาน โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพราะจะถูกเอไอเข้ามาแทนที่

 

นอกจากนี้ ยังได้ประเมิน 10 อาชีพที่จะถูกเทคโนโลยีเอไอเข้ามาแย่งอาชีพ ประกอบด้วย อาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ นักการตลาดออนไลน์ ผู้ดูแลออฟฟิศ นักบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นักข่าว บรรณาธิการ นักกฎหมาย แพทย์ และจิตแพทย์ โดยการศึกษาผลกระทบครั้งนี้ สศค.ได้รวบรวมข้อมูลจากบริษัทเอคเซนเชอร์ ที่ปรึกษาด้านไอที ของกลุ่มแอปเปิล และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ของสหประชาชาติ

สำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดยมีการรวบรวมและจัดใส่ข้อมูลซอฟแวร์หลากหลายระบบ เพื่อพัฒนาให้สามารถคิดและทำงานในด้านต่างๆ ได้คล้ายมนุษย์ ทั้งการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ อาทิ ระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์คล้านมนุษย์ช่วยงาน เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็เริ่มมีการนำระบบเอไอมาใช้ในการติดตาม และวิเคราะห์ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตาม มองเอไอจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วให้ขยายตัวได้เพิ่มขึ้น 1.7 เท่าในปี 78  และช่วยเพิ่มผลิตผลด้านแรงงานของโลกได้ 30-40% ขณะเดียวกันจะช่วยให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นในทุกสาขาการผลิต นำโดยหมวดการศึกษา ที่พักอาศัย และการก่อสร้าง

 

#ผู้หญิงไม่ยอมแพ้

อ่านเพิ่มเติมที่ – https://www.neversurrender.in.th/

(ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ line today)

 

(Visited 212 times, 1 visits today)