ใครๆ ก็ต่างหาแรงบันดาลใจให้ชีวิตของตนเองมีเป้าหมาย เเต่หลายๆ คนก็มองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว นั่นก็คือ ครอบครัว เพราะครอบครัวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำรงชีวิตด้วยความรักและความห่วงใยภายในครอบครัว จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราต้องมีเป้าหมายในชีวิต เพื่อทำอะไรให้กับคนที่เรารักจากแรงบันดาลใจที่จะเป็นสิ่งต่างๆ ที่คาดหวังไว้ โดยใช้หลักการสร้างเเรงบันดาลใจให้สำเร็จดังนี้

 

 

ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ควรคิดให้ใหญ่ เพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ จะช่วยสร้างแรงจูงใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ และในขณะที่กำลังเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต เมื่อคิดถึงเป้าหมายเราก็จะมีแรงขับเคลื่อนอีกด้วย

 

ศึกษาเรื่องที่จะทำให้ครบทุกด้าน อย่าคิดแค่ผิวเผิน เพราะเรื่องทุกเรื่องจะมีความลึกซึ้งแตกต่างกันไป จึงต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้มีความสำเร็จมากขึ้นทุกวัน

 

มีวินัยในตนเอง การมีวินัยในตัวเองจะช่วยฝึกความอดทน ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ใดง่ายๆ การฝึกวินัยคือการลงมือทำซ้ำๆอย่างเป็นประจำทุกวัน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ ไม่ลังเลที่จะลงมือทำ เชื่ออย่างหมดใจว่าวิธีและสิ่งที่กำลังทำอยู่ จะสามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตได้

 

หมั่นมอบความรักให้กับคนในครอบครัว เชื่อว่าแรงบันดาลใจที่สำคัญต้องมาจากครอบครัวแน่นอน เช่น ตอนที่ยังเป็นเด็ก มักมีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เด็กๆ ทุกคนก็มักมองจากสิ่งใกล้ตัวจากพ่อแม่ ถ้าพ่อเป็นตำรวจ ผมก็อยากเป็นตำรวจจะได้ช่วยพ่อจับผู้ร้าย เป็นต้น สิ่งใกล้ตัวเหล่านี้มักจะปลูกฝังให้เด็กในวันนั้น มีแรงผลักดันที่สำคัญให้นำไปสู่ความสำเร็จได้

 

ความสำเร็จต้องมาพร้อมกับสุขภาพที่ดี เคยได้ยินมาว่า คนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานสัมพันธ์กัน การผลิตฮอร์โมนต่างๆ ถูกหลั่งออกมาอย่างเหมาะสม   การดููแลสุขภาพจิตใจด้วยวิธีคิดบวกเชิงสร้างสรรค์จะเป็นตัวกระตุ้นสมองให้มีการตื่นตัวและหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข และขาดไม่ได้เลยคือ การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์สูงสุด ทั้งด้านอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการได้รับอากาศที่ดีทุกๆ วัน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

 

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะทุกคนได้รับแรงบันดาลใจที่ดีมาจากครอบครัว หรือแม้กระทั่งจากเพื่อน จากหัวหน้า หรือจากคนทั่วๆไป ที่เราชื่นชอบ ซึ่งถ้าเราเป็นคนคิดบวก จิตสำนึกที่ได้รับรู้ เป็นการเพิ่มปริมาณแนวคิดด้านบวกให้มากกว่าด้านลบ จะเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลักดัน จากพลังในจิตใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง แล้วพัฒนาตนเองให้กลายเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตอีกด้วย

 

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/NeverSurrenderThailand

 

(Visited 715 times, 1 visits today)