บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน ร่วมกับเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

โดยมีเงื่อนไขและกติกาการประกวดดังนี้

 1. จำนวนสมาชิกในทีมไม่เกิน 10 คน และต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
 2. ผลงานต้องมีความยาว 1-3 นาที โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผลงาน Clip VDO ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ตอนเริ่ม และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของ Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ปิดท้าย
 4. ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD (1920×1080) อยู่ในรูปแบบของไฟล์ mp4
 5. Clip VDO จะต้องใส่คำบรรยายภาษาไทย (Thai Subtitle) ด้านล่าง
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มา โดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน ให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ต้นฉบบัให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับที่เข้าร่วมประกวดคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender มีสิทธิ์นำหนังสั้นที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่โดยไม่ต้องขออนุญาต
 9. การตัดสิ้นของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 10. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 11. ผู้ชนะการประกวดและได้รับเงินรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินที่ได้รับ

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และเกียรติบัตร

 

กำหนดระยะเวลา

ระยะที่ 1 : ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ส่งใบสมัคร และส่งผลงานตั้งแต่วันวันนี้ – 15 ต.ค. 62

ระยะที่ 2 : เปิดให้โหวตผ่านทาง Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender และ Youtube channel : NeverSurrender Thailand  ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 25 พ.ย. 62

ระยะที่ 3 : ประกาศรางวัลทาง Facebook : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender ในวันที่ 29 พ.ย. 62

 

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครออนไลน์ ผู้เข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ FB : ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender

 

วิธีการส่งผลงาน

สามารถ Upload ผลงาน Clip VDO และส่ง Download link มาได้ที่ never.surrender.thailand@gmail.com

หรือบันทึกลงแผ่น DVD พร้อมกล่องและปก ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

ส่งผลงานได้ที่ บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด

287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 20 ห้อง 2002 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

เกณฑ์การตัดสิน

ตัดสินคะแนนจากจำนวนไลค์และจำนวนแชร์ของ Clip VDO โดยการโพสต์คลิปลง Facebook และ Youtube ของ ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ – Never Surrender

* หมายเหตุ : ต้องแชร์แบบเปิดเป็นสาธารณะเท่านั้น และจำกัดจำนวนการแชร์ 1 account นับเป็น 1 แชร์ ไม่นับจำนวนซ้ำ

 

ติดต่อสอบถาม

E-mail : never.surrender.thailand@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/NeverSurrenderThailand

 

#ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ #Neversurrender

(Visited 1,534 times, 1 visits today)