กดหน้าโกรธ ถ้าคิดว่า วันนั้นของเดือน กดหน้าเศร้า ถ้าคิดว่า วันสิ้นเดือน

#ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ #แม้วันนั้นของเดือน #แม้จะสิ้นเดือน.

(Visited 144 times, 1 visits today)