วิธีการใช้ยาสอด ด้วยอุปกรณ์ช่วยสอดยา

  1. ปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงเริ่มใช้ยา
  2. ล้างมือให้สะอาด
  3. สำหรับการใช้ครั้งแรก ให้แกะอุปกรณ์สอดยาออกจากห่อแล้วดันก้านสูบเข้าจนสุด
  4. แกะเม็ดยาออกจากแผง แล้วเอาเม็ดยาใส่ในปลายอุปกรณ์จนสุด ใช้นิ้วดันจนมีเสียงคลิก
  5. เลือกอยู่ในท่านอนหงาย นั่ง หรือยืน
  6. หันปลายอุปกรณ์ด้านที่มียาเข้าช่องคลอด และค่อย ๆ สอดอุปกรณ์ช่วยสอดยาเข้าไปในช่องคลอดประมาณ 2 ใน 3 ของอุปกรณ์หรือจนรู้สึกว่ามีแรงต้านเล็กน้อย
  7. ใช้นิ้วดันก้านลูกสูบเข้าจนสุดเพื่อให้ยาตกอยู่ในช่องคลอด
  8. ค่อย ๆ นำอุปกรณ์สอดยาออกจากช่องคลอด
  9. นั่งหรือนอนในท่าเดิมอย่างน้อย 15 นาที
  10. ถอดก้านลูกสูบออกจากกระบอกอุปกรณ์สอดยา ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด และสบู่ จากนั้นผึ่งให้แห้ง (อาจจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง) เก็บในภาชนะที่มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่น และแมลงก่อนนำมาใช้อีกครั้ง
Scroll to Top