ปัสสาวะเล็ด คือ การที่มีปัสสาวะไหลออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยไร้ซึ่งการควบคุม (อั้นไม่อยู่) โดยเฉพาะในขณะทำกิจกรรมที่ต้องออกแรง เช่น ไอ จาม การยกของหนัก หัวเราะดังๆ หรือออกกำลังกาย ก็อาจมีปัสสาวะเล็ดออกมาได้

 

ปัสสาวะเล็ด เกิดขึ้นได้อย่างไร?

บางคนแปลกใจว่าเราอายุยังน้อย ทำไมมีปัญหาปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ซึ่งต้องอธิบายก่อนว่า สาเหตุของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งความผิดปกติของระบบควบคุมประสาทในร่างกาย โรคที่เป็นอยู่ หรือแม้แต่พฤติกรรมของเราเอง ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

– ความบกพร่องของระบบประสาท

– กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อน

– การผ่าตัด หรือเพิ่งคลอดบุตร

– ภาวะขาดความสมดุลของฮอร์โมนเพศ

 

ปัสสาวะเล็ด อาการเป็นอย่างไร

  1. มีปัสสาวะเล็ดเมื่อไอหรือจาม โดยเกิดขึ้นมากกว่า 7 ครั้งต่อวัน
  2. รู้สึกปวดปัสสาวะอย่างเฉียบพลัน และมีปัสสาวะเล็ดออกมาก่อนถึงห้องน้ำเป็นประจำ
  3. ตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆ (มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง) โดยไม่มีการติดเชื้อหรือพยาธิสภาพอื่น ๆ
  4. ปัสสาวะราดโดยไม่รู้ตัว มักมีพฤติกรรมปัสสาวะรดที่นอน
  5. พบปัสสาวะหยดเปื้อนกางเกงชั้นใน หลังปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

พฤติกรรมเสี่ยง

โดยเฉพาะคนที่ดื่มน้ำน้อย ชอบกลั้นปัสสาวะบ่อยๆ หรือกลั้นปัสสาวะนานๆ อาจทำให้ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแปรปรวน บีบตัวผิดปกติได้

 

ใครมีอาการปัสสาวะเล็ด  แนะนำให้เข้าไปปรึกษาแพทย์เพื่อเลือกวิธีการรักษาอย่างเหมาะสมและได้ผลดีที่สุด ดีกว่าปล่อยให้เป็นเยอะกันนะคะ

 

(Visited 140 times, 1 visits today)