วันสตรีสากล (International Women’s Day)  ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี  ซึ่งย้อนอดีตไปเมื่อหลายร้อยปีทีแล้ว กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮือประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ วันนี้จึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมดไป ซึ่งในปัจจุบันนี้ สังคมเริ่มให้การยอมรับและความสำคัญกับผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น

 

ดังนั้น “วันสตรีสากล” จึงไม่ใช่แต่วันสำหรับเฉลิมฉลองเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้แสดงความรู้ ความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทัดเทียมกันได้เป็นอย่างดีค่ะ

#วันสตรีสากล #ผู้หญิงไม่ยอมแพ้

(Visited 73 times, 1 visits today)